Άλλα προγράμματα

  • Προγράμματα υπερεντατικά.
  • Προγράμματα για φοιτητές ERASMUS.
  • Προγράμματα εισαγωγής στην Ισπανική Φιλολογία του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
  • Προγράμματα προφορικής εξάσκησης.
  • Προγράμματα συντήρησης για γνώστες της γλώσσας.