Η φιλοσοφία μας

Στο Κέντρο Ισπανικών Σπουδών «María Barbero», είμαστε μία ομάδα καθηγητών, με σπουδές σε Φιλοσοφικές Σχολές Πανεπιστημίων της Ισπανίας και της Ελλάδας, οι οποίοι έχουμε παρακολουθήσει μαθήματα και σεμινάρια επιμόρφωσης και κατάρτισης στη διδακτική της Ισπανικής ως ξένης γλώσσας. Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία και είμαστε το πρώτο Κέντρο, που διδάσκει αποκλειστικά Ισπανικά στην Λάρισα. Οι σπουδές μας, η εμπειρία μας και η κατάρτισή μας ως εξεταστές / αξιολογητές για τα Διπλώματα τόσο του Instituto Cervantes, γνωστά ως DELE, όσο και του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) του Υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, αποτελούν εγγύηση της επιτυχίας για τους μαθητές μας.

Στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών μας, που έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς και τις επίσημες εξετάσεις για την Ισπανική Γλώσσα (DELE και ΚΠΓ). Γι’ αυτόν τον λόγο, δεν εφησυχάζουμε ποτέ. Ανανεώνουμε τακτικά το διδακτικό μας υλικό, ενημερωνόμαστε για τις σύγχρονες τάσεις στην διδασκαλία της Ισπανικής και προσφέρουμε κάθε χρόνο καινούργια εξειδικευμένα προγράμματα, που καλύπτουν όχι μόνο την εκμάθηση της Γλώσσας, αλλά και τομείς του Πολιτισμού, όπως ο Ισπανόφωνος Κινηματογράφος, η Λογοτεχνία, η Ιστορία…

Συνεχώς, παρακολουθούμε τις εξελίξεις και καινοτομίες στην διδασκαλία των Ισπανικών, συμμετέχοντας στα σεμινάρια, που οργανώνουν το Instituto Cervantes (ο υπεύθυνος για την διοργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων για τα Διπλώματα DELE), το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, το Ισπανικό Υπουργείο Παιδείας (μέσω της Ισπανικής Πρεσβείας), αλλά και άλλοι φορείς. Είμαστε, επίσης, άρτια καταρτισμένοι στην προετοιμασία των διπλωμάτων, τόσο του Ισπανικού Φορέα (Ινστιτούτο Θερβάντες), όσο και του Ελληνικού (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας). Εάν κάνεις κλικ εδώ, μπορείς να γνωρίσεις τα ονόματα των επιτυχόντων των τελευταίων ετών.

Στο Κέντρο μας, δίνουμε έμφαση στην χρήση της Ισπανικής Γλώσσας, καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας εκμάθησής της. Ο μαθητής, μέσα σε ένα ολιγομελές τμήμα, με αριθμό μαθητών από πέντε έως επτά άτομα, αυστηρά, επικοινωνεί με τον καθηγητή και τους υπόλοιπους μαθητές στα Ισπανικά, μέσα και έξω από την τάξη, και έτσι του δίνεται η δυνατότητα να εκτεθεί στο ξένο γλωσσικό περιβάλλον, το οποίο, βαθμιαία, γίνεται οικείο, κάτι που συμβαίνει όταν η εκμάθηση της Γλώσσας γίνεται στην χώρα, στην οποία ομιλείται. Μην ξεχνάτε ότι η ιδιοκτήτρια και υπεύθυνη σπουδών του Κέντρου, η María Barbero, έχει ως μητρική γλώσσα την Ισπανική, την οποία διδάσκει στη Λάρισα, από το 1999.

Χάρη στην σύγχρονη μεθοδολογία μας, ο μαθητής του Κέντρου μας εξασκεί, βελτιώνει και τελειοποιεί τις γνώσεις του στις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες (ανάγνωση, γραφή, ακουστική κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου). Το Κέντρο μας είναι πρωτοπόρο στην χρήση σύγχρονων μέσων προσαρμοσμένων στο μάθημα: ψηφιακά βιβλία, Internet, DVD, δορυφορικές μεταδόσεις, χρησιμοποιούνται για να πετύχουμε το καλύτερο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.

Τέλος, ως υπεύθυνη σπουδών του Κέντρου, κυρίως, αλλά και ως διδάσκουσα, έχοντας επίγνωση της σύγχρονης κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης της χώρας, θεωρώ πως οφείλουμε να προσφέρουμε σε όλους τους ενδιαφερόμενους την δυνατότητα εκμάθησης της Ισπανικής Γλώσσας, θέτοντας στην διάθεση τους τις γνώσεις και την πολύχρονη εμπειρία όλου του διδακτικού προσωπικού του Κέντρου, στις πιο συμφέρουσες τιμές τις Λάρισας.