Προγράμματα για μαθητές

Το Κέντρο μας προσφέρει ειδικά προγράμματα για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, οι οποίοι χωρίζονται ανά ηλικία, ώστε να επιτυγχάνεται ομοιογένεια στα τμήματα. Επιπλέον, εμείς διαθέτουμε ειδικευμένους ισπανόφωνους καθηγητές, που γνωρίζουν, λόγω της ειδικής κατάρτισης και της επαγγελματικής εμπειρίας στην διδασκαλία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, πώς να διδάξουν την Ισπανική στα παιδιά. Επειδή, δεν μαθαίνουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο.

Τα επίπεδα, που προσφέρουμε για τους μικρούς μαθητές μας, είναι:

 • A1
 • A2
 • B1
 • B2
 • C1/Γ1
 • C2/Γ2 (διδασκαλικό)

Ελάτε να γνωριστούμε από κοντά και να σας ενημερώσουμε για τα καινούργια μειωμένα δίδακτρα και τις προσφορές για το σχολικό έτος 2018-2019.

Επίπεδο A1

Πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που αντιστοιχεί στο επίπεδο Στοιχειώδης γνώση (A1), το πρώτο από τα έξι, στην κλίμακα του το Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες.
Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί την ικανότητα του κατόχου του να ανταποκρίνεται και να επικοινωνεί σε απλές καταστάσεις σχετικές με θέματα καθημερινά που αποσκοπούν στην ικανοποίηση άμεσων αναγκών.
Η εξέταση αποτελείται από τέσσερις δοκιμασίες σε πεδία γενικής χρήσης της γλώσσας:

 • Κατανόηση γραπτού λόγου (45 λεπτά)
 • Κατανόηση προφορικού λόγου (20 λεπτά)
 • Παραγωγή γραπτού λόγου και αλληλεπίδραση (25 λεπτά)
 • Παραγωγή προφορικού λόγου και αλληλεπίδραση (15 λεπτά)

Επίπεδο A2

Πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που αντιστοιχεί στο επίπεδο Βασική γνώση (A2), το δεύτερο από τα έξι στην κλίμακα του το Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες.
Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί την ικανότητα του κατόχου του να κατανοεί και να χρησιμοποιεί φράσεις και εκφράσεις της καθημερινότητας που χρησιμοποιούνται συχνά και έχουν σχέση με τομείς της εμπειρίας του και είναι ιδιαίτερα σημαντικές για εσάς (βασικές πληροφορίες για τον εαυτό σας και την οικογένειά σας, αγορές, μέρη ενδιαφέροντος, ασχολίες, κλπ.).

Η εξέταση αποτελείται από τέσσερις δοκιμασίες σε πεδία γενικής χρήσης της γλώσσας:

 • Κατανόηση γραπτού λόγου (60 λεπτά)
 • Κατανόηση προφορικού λόγου (35 λεπτά)
 • Παραγωγή γραπτού λόγου και αλληλεπίδραση (50 λεπτά)
 • Παραγωγή προφορικού λόγου και αλληλεπίδραση (15 λεπτά)

Επίπεδο B1

Πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου να αντεπεξέλθει κάποιος ικανοποιητικά σε καταστάσεις που απαιτούν στοιχειώδες επίπεδο γνώσης.
Η εξέταση συνίσταται από τις παρακάτω δοκιμασίες:

 • Κατανόηση γραπτού λόγου (40 λεπτά)
 • Παραγωγή γραπτού λόγου (50 λεπτά). Σύνταξη μικρών και απλών κειμένων πρακτικού χαρακτήρα.
 • Κατανόηση προφορικού λόγου (30 λεπτά)
 • Τεστ γραμματικής και λεξιλογίου (40 λεπτά)
 • Παραγωγή προφορικού λόγου (10 min)

Επίπεδο B2

Πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου κάποιος να αντεπεξέλθει ικανοποιητικά σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής, που δεν απαιτούν μια εξειδικευμένη χρήση της γλώσσας.
Η εξέταση συνίσταται από τις παρακάτω δοκιμασίες:

 • Κατανόηση γραπτού λόγου (60 λεπτά)Παραγωγή γραπτού λόγου (60 λεπτά). Σύνταξη μιας προσωπικής επιστολής και ενός κειμένου. Κάθε μια έκθεση θα πρέπει να αποτελείτε από 150 με 200 λέξεις.
 • Κατανόηση προφορικού λόγου (30 λεπτά). Ο υποψήφιος θα απαντήσει σε 12 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 4ων προφορικών κειμένων (μαγνητοφωνήσεις). Η θεματολογία των μαγνητοφωνημένων κειμένων είναι ανακοινώσεις, ειδήσεις, συνομιλίες ή συνεντεύξεις.
 • Τεστ γραμματικής και λεξιλογίου (60 λεπτά)
 • Παραγωγή προφορικού λόγου (10-15 λεπτά).

Επίπεδο C1/Γ1

Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου να μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα και με ευχέρεια χωρίς προφανή προσπάθεια εξεύρεσης της κατάλληλης έκφρασης.
Συνίσταται στις παρακάτω δοκιμασίες:

 • Κατανόηση γραπτού λόγου και χρήση της γλώσσας (90 λεπτά)
 • Κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου και χρήση της γλώσσας (50 λεπτά)
 • Μικτή επιδεξιότητα: Κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και επικοινωνία (80 λεπτά)
 • Μικτή επιδεξιότητα: Κατανόηση γραπτού λόγου και Παραγωγή προφορικού λόγου και επικοινωνία (20 λεπτά / 20 λεπτά προετοιμασίας)

Επίπεδο C2/Γ2

Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου κάποιος να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις που απαιτούν προχωρημένη χρήση της γλώσσας και γνώσεις της ισπανικής κουλτούρας.
Το διαγώνισμα του DELE C2 αποτελείται από τις ακόλουθες δοκιμασίες:

 • Χρήση της γλώσσας, Κατανόηση γραπτού λόγου και ακουστική κατανόηση (105 λεπτά)
 • Μικτή επιδεξιότητα: Κατανόηση προφορικού λόγου και κατανόηση κειμένου, παραγωγή γραπτού λόγου και επικοινωνία (150 λεπτά)
 • Μικτή επιδεξιότητα: Κατανόηση κειμένου και παραγωγή προφορικού λόγου και επικοινωνία (20 λεπτά / 30 λεπτά προετοιμασίας)