Προγράμματα προετοιμασίας επίσημων εξετάσεων

Επιπλέον,  το Κέντρο μας προσφέρει ειδικά προγράμματα  προετοιμασίας για απόκτηση Διπλωμάτων των εξής επιπέδων:

  • Α1, Α2, Β1, Β2 (INTERMEDIO), C1 (AVANZADO), C2 (SUPERIOR) του INSTITUTO CERVANTES.
  • B (B1-B2) και Γ (Γ1-Γ2) του ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ.


Και μην ξεχνάτε ότι οι καθηγητές του Κέντρου μας είναι, επίσης, εξεταστές / αξιολογητές για τις επίσημες εξετάσεις των Ισπανικών.